onsdag 6. mai 2015

Oppsummering - har jeg lært noe?

Vi er blitt bedt om å evaluere studiet Skolebibliotekets rolle for elevenes læringsarbeid, av både Nyweb - som tilbyr kurset i samarbeid med UiS og fylkene som har bestilt studiet og for min del, betalt halvparten av studieavgiften for meg som student i Buskerud. Evalueringene var utformet litt forskjellig, men i hovedsak spør de jo om det samme - hvordan har det vært? Og det har jo flere spurt om, hvordan har egentlig studiet vært? Tja - vil du ha det korte svaret eller det lange?

Det korte svaret er - veldig bra! At det er opprettet et studiepoenggivende studie ved et studiested som i hovedsak utdanner lærere, og at fylket mitt har satt seg ned og tenkt gjennom hvilken kompetanse de vil at jeg som skolebibliotekar skal ha, og så har bestilt et studie for at jeg skal få den kompetansen - det er jo fantastisk! OK - det var kanskje en veldig lang setning til å være et kort svar. Men jeg har et lengre svar også. 

Det lange svaret blir kanskje at JA - det er en fantastisk god idé. Men som vanlig når vi jobber med skolebibliotek, så er det mangel på fagfolk og forskere som faktisk kjenner feltet og kan vise oss hvordan vi bør jobbe for å spille en rolle i elevenes læringsarbeid. Nyweb kjenner skolen, men ikke skolebibliotekene. De er gode på digitale verktøy i skolen, men vender spørsmålet og ber meg selv finne ut hvordan skolebiblioteket passer inn i den digitale skolen.

Det er for så vidt ikke en mangel ved studiet. For skolebibliotekene er veldig forskjellige, har helt forskjellige rammer og vi skolebibliotekarer velger forskjellige måter å drive skolebibliotek på. Og denne forskjelligheten er jo både det fantastiske og det forferdelige for skolebibliotekene. For noen skoler og skolebibliotekarer synes det er helt ok å drive et skolebibliotek som ordner med lærebøker og andre administrative oppgaver. Noen satser alt på litteraturformidling eller kulturvirksomhet. Noen jobber mest med informasjonskompetanse og vil bare være digitale. De fleste prøver å få til alt, med få ressurser og varierende kompetanse. Mange er bibliotekarer, med tre år på høyskole i bagasjen. Noen har forskjellige tilleggsutdannelser. Noen er kanskje lærere. Vi jobber i tillegg på veldig forskjellige skoler, og det bør være forskjell i hvordan skolebibliotekene jobber fra små skoler til store, og fra yrkesfagskoler til rene studiespesialiserende. Skolene er forskjellige, noen har ledelse som inkluderer skolebibliotekene i utviklingsarbeidet ved skolen, andre skoler gjør det i mindre grad. Hvor vil jeg? Si det. Jeg ser iallfall at å undervise 30 skolebibliotekarer med så forskjellige forutsetninger må være utfordrende.

Så hva har jeg lært?
En av de første oppgavene vi fikk var å presentere oss, si noe om rammene for skolebiblioteket vårt og fortelle om "kjepphestene" våre. (Jeg har delt min presentasjon her.) Også seinere refleksjonsoppgaver har gitt meg muligheten til å reflektere over min skole og mitt skolebibliotek, samtidig som jeg har fått lese og diskutere hvordan kollegaene mine har det. Og det er lærerikt! 


Jeg har skrevet en prosjektoppgave om hvordan skolebiblioteket kan bruke wiki. Jeg har skrevet eksamensoppgave om informasjonskompetanse og literacy. Jeg har lært hva literacy er, det er nemlig ikke å kunne lese og skrive, som jeg kanskje trodde før. Selv etter å ha levert eksamensoppgave om begrepet er jeg ikke helt sikker på hva det er, men det er iallfall de ferdighetene du trenger for å tilegne deg kunnskap. Og gjerne også måten du forholder deg til kunnskapen, dine literacy-praksiser. Og informasjonskompetanse er en av disse tilgangs-kompetansene, noen av de ferdighetene du trenger for å forstå verden. Og skolebiblioteket, ja, vi kan bidra til å gjøre elever informasjonskompetente, og dermed hjelpe dem til å lære og forstå alt de trenger her i livet.


Jeg anbefaler altså studiet - absolutt! Neste år har de kanskje fått bukt med noen barnesykdommer, tatt bort Google reader-foredraget og plukka opp noen flere gode praksiseksempler fra skoler som bruker skolebiblioteket planmessig til å øke elevenes læringsarbeid. Jeg håper absolutt på at det blir en modul 2 i studiet, gjerne en som går mer inn i hvordan jeg kan veilede elevene både en til en i skolebiblioteket og i klasse-situasjoner. Jeg er jo ikke bare bibliotekar. Jeg er skolebibliotekar, og da må jeg lære meg ganske mye om å være lærer også, skal jeg ha en jobb i den digitaliserte framtida. Flytte bøker og hysje på lesesalen er heldigvis ikke etterspurt kompetanse i skolen i 2015. 

3 kommentarer:

  1. Veldig gode refleksjoner, Mari! Støtter deg på dette, og det har vært gøy å studere sammen med deg. Vi har lært masse av hverandre :)

    SvarSlett
  2. Tusen takk for veldig nyttig innspill. Kjempefint å ta med videre for oss som skal evaluere totaliteten og se på mulightene for modul 2. Hilsen Cathrine Undhjem, Fylkesbiblioteket i Akershus

    SvarSlett
  3. Spennende og oppløftende å lese for en "gammel" skolebibliotekar med samme kjepphester som deg! Jammen trenger vi stadige input både i hvordan være med å formidle " literacy" og lesekompetanse( - og leseglede!!!!! ) og hvordan vi best mulig kan være et godt oppdatert verktøy i elevenes prosjektoppgaver f.eks.

    SvarSlett