onsdag 6. mai 2015

Presentasjon og kjepphester

En av oppgavene på studiet var å presentere meg selv og rammene for mitt arbeid. Det var veldig nyttig å lese mine medstudenters presentasjoner. Vi har mye felles, og mye er forskjellig. Jeg skulle gjerne sett alle presentasjonene publisert! Men her er iallefall min, i 3 punkter - presentasjon, rammevilkår og kjepphester. 


1 - Presentasjon. 

Jeg er Mari Hopland, bibliotekleder på Rosthaug videregående skole siden april 2014. Bachelor i bibliotek og informasjonsvitenskap fra HiO i 2006, før det et mellomfag i fransk. Leder av Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole.

2 - Rammevilkår. 

Rosthaug videregående skole er en kombinert skole med ti studieretninger, både studieforberedende og yrkesforberedende linjer fordelt på to studiesteder, Rosthaug (500 elever) og Buskerud (200 elever). Ca 700 elever og 170 ansatte. 2,1 årsverk i biblioteket,  fordelt på meg, 100% bibliotekleder og en assistent 50% på studiested Rosthaug, og en bibliotekar 60% med arbeidssted på skolens andre studiested Buskerud. Biblioteket på Rosthaug er åpent fra 8-15.15 hver dag, dvs i skolens undervisningstid. Biblioteket på studiested Buskerud er åpent tre dager i uka, 8-15.15. I 2015 er jeg i foreldrepermisjon, og mine to kollegaer har begge økt stillingene til 100% og klarer seg uten meg. 

Jeg deltar fast i på møter i norsk-seksjonenen, men er også på seksjonsmøter i andre seksjoner/avdelinger ved behov. Var på runde til både fellesfagene og studieretningene ved skolestart. Blir tatt godt imot. Organisatorisk er skolebiblioteket plassert under opplæringsleder (avdelingsleder) med ansvar for norsk, språk og bibliotek. Jeg deltar på  kurs/møter/planlegging sammen med pedagogisk personale ved skolen, og både formelt og uformelt er jeg en del av kollegiet.

3 - Kjepphester. 

Fram til jeg startet i april har skolebiblioteket på Rosthaug i stor grad vært en boksamling, med sporadisk samarbeid med lærere. Jeg jobber for å endre på det, at skolebiblioteket skal være en læringsarena for elevene og samarbeidspartner i planlegging og gjennomføring av undervisningen. 

Skolebiblioteket er her for at elevene våre skal lære mer, og lære bedre. Leseferdigheter er viktig, alle elevene måre må kunne lese. Det kan de ikke. Det vil jeg jobbe med lærerne for å øke. Og der bøkene i biblioteket før var det opplagte stedet å hente kunnskap utenom læreboka, er det ikke lenger sånn. Det betyr ikke at jeg skal svare -Nei, det har vi ikke noe om, når elevene spør om oppdaterte byggeforskrifter eller ebolakrisen. Det betyr at jeg kan hjelpe dem og lærerne å finne fram på nett, finne kunnskap der den er. Og forstå den og bruke den fornuftig og riktig, ved hjelp av blant annet kildekritikk og kildebruk. Biblioteket har altså minst to hoder - lesing på den ene skulderen, og læring, kunnskap og informasjon på den andre. Det er det jeg mener med utvikling fra boksamling til læringsarena, som nok er min kjepphest nr 1. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar