onsdag 6. april 2016

Kildebruk og referanseverktøyet i word - Lillehammer 6.april 2016


Togturen til Lillehammer var en bonus.
Mye lesetid, litt arbeidstid.
Jeg er så glad når jeg får snakke om det jeg liker best å jobbe med! Skolebibliotekarene i videregående skole i Oppland inviterte meg til sitt fagforum på Lillehammer 6.april for å gjøre nettopp det.

Jeg underviser ofte i kildebruk på Rosthaug videregående skole. Jeg har snakket mye med lærerne om hvordan vi best kan lære elevene å sitere, henvise og lage kildelister sånn som læreplan og eksamen krever. Hvordan vi kan lage oppgaver som trener elevene i å skrive en tekst basert på andres tekst. Hvordan analysere, drøfte og vurdere fagtekster og skjønnlitterære tekster. Hva skal vi kreve av dem på kildebruk?

Det finnes en god del punkter i læreplanene og i eksamensveiledningene som er utgangspunkt for hvordan vi vil jobbe med kildebruk (sitat, henvisning, kildeliste) på Rosthaug videregående skole. Kildekritikken er også en del av det, men det får bli en annen historie.


Jeg nevner blant annet en del lenker til planer der kildebruk tas opp:
Jeg bruker gjerne referanseverktøyet i word sammen med elevene. For meg er det passelig enkelt og krever ingen forberedelser fra elevene. Det er kjent programvare, og de skjønner raskt hvordan det virker. Forutsatt at de skjønner poenget med kildebruk.

Og poenget er - sitering, henvisning og kildeliste henger sammen. I kildelista skal leseren finne nok opplysninger til å finne igjen kilden du viser til. Når du bruker informasjon fra en kilde i teksten din siterer du. Og når du siterer, må du fortelle leseren hvilken av kildene i kildelista akkurat dette sitatet kommer fra, med en henvisning. 

Så enkelt er det å legge inn kilder og markere sitat i word. Bare prøv!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar