tirsdag 11. november 2014

Bruk av sosiale medier i undervisningen


Det ble liten tid til dette foredraget om bruk av sosiale medier i undervisningen, men her er mine notater, notert sammen med Rigmor, Åsne og Siv Marit.

Hvordan oppnå læring, er et grunnleggende spørsmål. John Hattie lister opp fire punkter som forskning viser har betydning for læring. Det er 
 • Vurdering underveis. 
 • Klare standarder for god undervisning. 
 • Ansvar for å håndtere uro og bråk 
 • Struktur og tydelighet i undervisningen.


Har skolebibliotekaren en rolle her? Svaret må være ja. Men hva er den rollen? Hvordan tilrettelegger skolebibliotekaren for god læring? Hvordan jobber vi med klasseledelse? Hvordan legger vi til rette for læring når vi er inne i et klasserom? Hvordan legger vi til rette for læring i skolebiblioteket?

Og hvordan kan vi bruke teknologien for å “treffe” flere elever? En grunnregeler å ikke bruke digitale virkemidler hvis det ikke er nyttig for læringen. Forskningen gir noen konsekvenser for bruk av IKT i undervisningen. Det er viktig å ha gode relasjoner. Det er viktig å ha godt planlagt undervisning, og planlegge når digitale metoder er nyttige. Faglig pedagogisk kompetanse hvor IKT brukes i faglig sammenheng for å oppnå faglige mål. Synliggjør elevens læringsarbeid, krav til testing , klar evaluering. Forebygge og forhindre uro, f.eks ved innsikt i skjermer.

Påstand: Elevene er ikke så gode på multitasking, men de er flinke til å “switche”

Påstand: De flinke elevene er alltid flinke, fordi de er flinke på læringsprosesser og strategier. De svake elevene er ikke flinke på læringsprosesser. De trenger hjelp og støtte til å finne veien til målet/læringa.Dem må vi hjelpe å skru av og holde fokus.

Digitale skiller fantes i like stor grad før pc-en, det handler mest om dette med læringsprosesser, det er dette de svake elevene ikke kan. Hvordan kan vi lære dem dette?
Trenger å lære opp elevene i et “faglig bruksmønster”. Det de bruker pcen til i fritida må de gjøre i fritida.

Basert på Krumsvik fikk vi følgende råd:
 • Vær en tydlelig leder i klasserommet.
 • Planlegg godt. Ha god struktur på timene. Dårlig struktur =Utenomfaglig bruk
 • Vær en vandrende pedagog, ta ansvar for alle elevene i rommet.
 • Korte frister gir bedre læringstrykk. Krev innlevering ofte.
 • Vær klar på om pc skal være oppe eller nede i timen.
 • Digitale læremiddel må være knyttet til læringsmål.
 • Vurder og forklar sanksjoneringer.Tida forsvant før vi rakk noe om sosiale medier. Det kommer seinere i kurset.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar